ลับคมตัด และ เคลือบผิวคมตัด
ลับคมตัด และ เคลือบผิวคมตัด

ลับคมเครื่องมือตัดของคุณ เพื่อผิวคมตัดที่คมเหมือนใหม่ อย่างที่คุณต้องการ

เราบริการลับคมและรีโค้ตติ้ง เพื่อคุณภาพคมตัดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด

REGRINDING
RE-COATING
RELIABILITY 100%

You can rely on our experts for support and know-how.

ORIGINAL PERFORMANCE X3

By reconditioning you get original tool quality – up to three times.

SAVEING 50%

Reconditioning your tools is cost-efficient and saves you money 

LOOKING AFTER YOUR INTERESTS

We plan and stock your reconditioning in advance to avoid unnecessary disruptions in your production. When it is no longer profitable for you to recondition the

``Both Re-Grinding and Re-Coating are avialable. Call us``
CALL : 02-119-1955-6