SPECIAL TOOLS
SPECIAL TOOLS SERVICES

        เราผลิตและออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต ด้วยแนวทางการพัฒนาปรับปรุงที่แตกต่างและหลากหลาย

        บางครั้งเครื่องมือสั่งทำพิเศษเพียง 1 อาจใช้แทน เครื่องมือมาตราฐานได้ 2-3 ตัว ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาทำงาน  และช่วยลดขั้นตอนการทำงาน  คุณภาพความเที่ยงตรงแม่นยำเพิ่มขึ้น และ สามารถลดเวลาการปรับตั้งเครื่องต่างๆได้.

  • Step Drill
  • T-Slot Cutter
  • Reamer
  • Endmill
  • Holder
  • Cartidge
  • Etc.
STEP-DRILL
T-SLOT
REAMER
ENDMILL
CALL : 02-119-1955-6
MOBILE : 082-7880208