ADHESIVE AND ABRASIVE
ADHESIVE AND ABRASIVE PRODUCTS

สินค้าอุตสาหกรรมและบริการของ 3M มีครอบคลุม ลักษณะการทำงานที่หลากหลาย คุณสามารถใช้ข้อมูลที่เรามีให้นี้ เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับงานและความต้องการ เพื่อความสำเร็จสมบูรณ์ของงาน ของท่าน

ADHESIVE

ในแวดวงอุตสาหกรรมของประยุกต์ใช้งานและสารตั้งต้นต่างๆ 3M หมวด อุตสาหกรรม Adhesivesและ Tapes มีสินค้าที่หลากหลายสำหรับงาน ประกอบยึดติด ที่ง่ายสำหรับคุณ More…

DOWNLOAD
ABRASIVE

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในงานเซรามิค งานขัดด้วยไมโครเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบัน 3M ได้พัฒนานวัตกรรม 3M™ Cubitron™ II ที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของเรา  นวัตกรรมใหม่ของเซรามิค ที่มีรูปร่างขนาดที่เท่าๆกัน และจัดเรียงด้วย การเหนี่ยวนำไฟฟ้าให้คมตัดสามเหลี่ยมเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เพื่อการตัดเฉือนที่สมบูรณ์แบบ More…

DOWNLOAD